Dibināta patstāvīga vai pastāvīga komisija?
Question
Dibināta patstāvīga vai pastāvīga komisija?
Answer
Komisija var būt gan patstāvīga, gan pastāvīga – jāzina, kāda tā ir un kādam mērķim paredzēta.
 
Patstāvīgs – 1. ‘tāds, kas nav pakļauts citiem, nav atkarīgs no citiem; tāds, kas spēj eksistēt bez citu palīdzības, vadības’; 2. ‘tāds, kas ir brīvs no citu ietekmes, var darboties bez citu palīdzības, vadības; tāds, kas tiek veikts vai paveikts bez citu palīdzības, vadības. Tāds, kas var funkcionēt (kādā sistēmā) atsevišķi’.
Pastāvīgs – 1. ‘nepārtraukts, arī biežs’; 2. ‘nemainīgs’; 3. ‘tāds, kas domāts ilgākam laikam; tāds, kas darbojas, dara ko ilgāku laiku, regulāri’.
Sources
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 803., 811. lpp.