Ko nozīmē SWIFT administrators?
Question
Ko nozīmē SWIFT administrators?
Answer
SWIFT sistēmas administratora uzdevums ir nodrošināt, lai SWIFT sistēma darbotos un būtu iespējams veikt maksājumus.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Transmission) ir maksājumu sistēma, kas nodrošina starptautiskos finanšu sektora pakalpojumus un kurā katrai finanšu institūcijai tiek piešķirta sava elektroniskā adrese jeb SWIFT kods.