Ko nozīmē paldaini svārki?
Question
Ko nozīmē paldaini svārki?
Answer
Paldaini svārki ir svārki ar ielocēm jeb ieločsvārki.

Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcā īpašības vārds paldains skaidrots kā ‘faltig, faltenreich’. Faltig – ‘ar ielocēm; krokots; krokains’.
Vācu valodas ietekmē vecāki cilvēki dažkārt saka –  faltēti svārki, kas uzskatāms par barbarismu un literārājā valodā nebūtu vēlams. Savukārt vārds paldains mūsdienu latviešu literārajā valodā vairs netiek lietots.
Sources
  • Granta, K., Pampe, E. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga : Avots, 1990, 222. lpp.
  • Mülenbachs, K. Latviešu valodas vārdnīca. XXII burtnīca. Rīga : Kultūras fonds, 1927, 57. lpp.