Kā latviešu valodā tulkot budgeting?
Question
Kā latviešu valodā tulkot budgeting?
Answer
Vārdu latviešu valodā ieteikts tulkot kā budžetēšana.

Budžetēšana ir ‘budžeta plānošanas, apstiprināšanas, kontroles un budžeta koriģēšanas nepārtraukts, savstarpēji saistīts process’.
Sources
  • Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Redkol. priekšs. K. Krēsliņš. Rīga : Norden AB, 2003, 79. lpp.