Kas ir integritāte?
Question
Kas ir integritāte?
Answer
Integritāte – ‘veselums, nedalāmība, cieša saistība’. Piemēram, valsts teritoriālā integritāte.
Sources
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 396. lpp.