Kas ir makabrā deja?
Question
Kas ir makabrā deja?
Answer
Makabrā deja ir nāves deja.

Macabre – ‘drausms; drausmīgs; šaušalīgs’; dance macabre – ‘nāves deja’. No valodas viedokļa makabrā deja varētu būt saistīta ar kāda indivīda eksistenciālu traģēdiju.
Sources
  • Angļu-latviešu vārdnīca. Sast. Z. Belzēja, I. Birzvalka, L. Jurka u. c. Rīga : Jāņa sēta, 1996, 643. lpp.