Apsūdzētais vai apsūdzamais?
Question
Apsūdzētais vai apsūdzamais?
Answer

Pareizi ir abi vārdi, tomēr praksē izplatītāks ir vārda apsūdzētais lietojums.

„Juridisko terminu vārdnīcā” vārdi apsūdzētais un apsūdzamais ir doti kā sinonīmi ar nozīmi ‘persona kriminālprocesā, kura pirmstiesas izmeklēšanā ar īpašu lēmumu saukta pie kriminālatbildības un kurai ir uzrādāma apsūdzība par konkrēta nozieguma izdarīšanu’.

Sources
  • Juridisko terminu vārdnīca. Sast. aut. kol. Rīga : Nordik, 1998, 20. lpp.