Vai latviešu literārajā valodā var teikt koncīzi analizēt tekstu?
Question
Vai latviešu literārajā valodā var teikt koncīzi analizēt tekstu?
Answer
Šāda izteiksme latviešu valodā nav vēlama.

Vārds koncīzi aizgūts no angļu vārda concise (apstākļa vārda formā concisely), un tā nozīme ir ‘koncentrēts, īss; kodolīgs’. Angļu valodas vārds nav jālieto  jo latviešu valodā ir atbilstīgi sinonīmi, kas pietiekami precīzi izsaka attiecīgo nojēgumu.