Vai latviešu literārajā valodā var lietot vārdu smirģelis?
Question
Vai latviešu literārajā valodā var lietot vārdu smirģelis?
Answer
Vārda smirģelis lietojumam nekāda ierobežojuma nav.

Smirģelis – 1. ‘smalkgraudains nogulumiezis, kurā korunda kristāli ir cieši saistīti ar citu minerālu (piemēram, magnetīta, vizlas) kristāliem’; 2. ‘slīpēšanai, pulēšanai, asināšanai paredzēts materiāls, kas ir sacementēts, piemēram, no sasmalcināta granīta’.
Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 72 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1991, 54. lpp.