Vai latviešu literārajā valodā var teikt sakarā ar?
Question
Vai latviešu literārajā valodā var teikt sakarā ar?
Answer
 Atsevišķos gadījumos šī konstrukcija ir lietojama.

„Ja šādu konstrukciju tekstā ir daudz vai tās lietotas nevietā, teksts veidojas neskaidrs.
Šo konstrukciju lietojums pieļaujams lietišķajā stilā, izsakot iemeslu: atbrīvot no darba sakarā ar aiziešanu pensijā; piešķirt pabalstu sakarā ar grūtiem materiāliem apstākļiem; apbalvot sakarā ar 50 gadu jubileju; paplašināt ražošanu sakarā ar pieaugošo pieprasījumu.
Ja konstrukcija sakarā ar... norāda uz cēloni, tās vietā labāk izvēlēties citu izteiksmi: sakarā ar sliktajiem darba apstākļiem daudzi strādnieki no darba aiziet → slikto darba apstākļu dēļ daudzi strādnieki no darba aiziet; sliktie darba apstākļi veicina strādnieku aiziešanu no darba. Sakarā ar lielo sabiedrisko slodzi cieta darbs → lielā sabiedriskā slodze traucēja veikt darbu. Sakarā ar neparedzētajiem apstākļiem jautājuma izlemšana ieilga → neparedzēto apstākļu dēļ jautājuma izlemšana ieilga; neparedzētie apstākļi kavēja (paildzināja) jautājuma izlemšanu. Kvarcs sakarā ar tā vērtīgajām īpašībām zinātnē un tehnikā ir neaizstājams → tā kā kvarcam ir vērtīgas īpašības, tas ir neaizstājams zinātnē un tehnikā. Ir gadījumi, kad cēloņa nozīmē sakarā ar... lietots pilnīgi nevietā: sakarā ar saaukstēšanos viņam ir iesnas → viņš saaukstējās un dabūja iesnas. Sakarā ar angīnu bērnam paaugstinājās temperatūra → bērns saslima ar angīnu, un viņam paaugstinājās temperatūra; angīna izraisīja bērnam temperatūras paaugstināšanos. Sakarā ar ugunsgrēku viņi palika bez pajumtes → ugunsgrēkā viņi zaudēja pajumti; izcēlās ugunsgrēks, un viņi palika bez pajumtes.
Cita konstrukcija jāizvēlas arī tajos gadījumos, kad vārdu savienojums sakarā ar... kopā ar sekojošo lietvārdu teikumā ir papildinātāja funkcijā: viņam ir kas sakāms sakarā ar prēmiju → viņam ir kas sakāms par prēmiju. Viņš deva rīkojumus sakarā ar uguņošanu → viņš deva rīkojumus par uguņošanu (par uguņošanas norisi)”.
Sources
  • Konsultants. Palīglīdzeklis valodas praksē. 7. laidiens. Rīga : Avots, 1988, 28. lpp.