Vai latviešu literārajā valodā var lietot vārdu bis?
Question
Vai latviešu literārajā valodā var lietot vārdu bis?
Answer
Latviešu literārājā valodā drīkst lietot vārdu bis.

Izsauksmes vārds bis – ‘sajūsminātas publikas sauciens izpildītājam – lūgums atkārtot priekšnesumu’. Piemēram, atkārtot dziesmu uz bis. Vārds cēlies no latīņu valodas vārda bis ‘divreiz’.
Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 2. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1973, 95. lpp.