Kurš datuma pieraksts ir pareizs: 27.02.2019. vai 27.02.2019?
Question
Kurš datuma pieraksts ir pareizs: 27.02.2019. vai 27.02.2019?
Answer
Pareizais pieraksts ir 27.02.2019. – punkts liekams arī aiz gadskaitļa.

Datuma pierakstā skaitliskā veidā vispirms norāda mēneša dienas kārtas skaitli ar diviem cipariem, tad mēneša kārtas skaitli ar diviem cipariem un tad – gada kārtas skaitli ar četriem cipariem.
Aiz katras ciparu grupas kārtas skaitļiem liek punktu.
Sources