Pēc vasaras nāk atvasara, bet kas mēdz mūs pārsteigt pēc ziemas?
Question
Pēc vasaras nāk atvasara, bet kas mēdz mūs pārsteigt pēc ziemas?
Answer
Latviešu valodā varam lietot arī vārdu atziema.
 
Atziema ir apvidvārds. Ar nozīmi ‘auksta laika atgriešanās ziemas beigās vai pavasarī; īslaicīgs sniegs vēlā pavasarī pēc ziemas sniega nokušanas’ tas fiksēts E. Ādamsona un E. Kagaines sagatavotajā „Vainižu izloksnes vārdnīcā”.
Dažkārt dažādu retāk zināmu jēdzienu un parādību raksturošanai tiek izmantoti apvidvārdi. Literārajā latviešu valodā apvidvārdi ir lietojami, turklāt reizēm tie arī iekļūst aktīvajā apritē.
Sources
  • Ādamsons, E., Kagaine, E. Vainižu izloksnes vārdnīca. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2000, 66. lpp.
  • Latviešu konversācijas vārdnīca. 1. sējums. Galv. red. Švābe, A., Būmanis A., Dišlers, K. Rīga : A. Gulbja apgādībā, 1927, 1131. lpp.