Vai latviešu valodā drīkst teikt: seko informācijai sociālo tīklu vietnēs?
Question
Vai latviešu valodā drīkst teikt: seko informācijai sociālo tīklu vietnēs?
Answer
Latviešu valodā var teikt seko informācijai sociālo tīklu vietnēs.
Var teikt arī: meklējiet informāciju sociālo tīklu vietnēs, informācija tiks sniegta tīmekļvietnē, informācija būs pieejama sociālo tīklu vietnēs.
Taču, ja patiešām ir jāseko procesu attīstības gaitai, – sekošana (vārds sekot) netraucē.
Par to liecina darbības vārda sekot šādas nozīmes: 3. ‘sistemātiski būt informētam, interesēties (par ko); censties uztvert, saprast (ko); sistemātiski novērot (cilvēku, viņa darbību, izturēšanos); 4. ‘rīkoties, izturēties pēc (kāda) parauga’.
Kā redzams no skaidrojuma, vārda sekot nozīme pieļauj arī sekot informācijai.