Kas ir testators?
Question
Kas ir testators?
Answer
Testators ir cilvēks, kas uzrakstījis, atstājis testamentu.

Pamatā ir latīņu vārds testari ar nozīmi ‘apliecināt’.
Vārda testators vietā mēdz lietot arī vārdkopu mantojuma atstājējs.
Sources
Linguistic sectors