Kā pareizi: studēt maģistratūrā vai studēt maģistrantūrā?
Question
Kā pareizi: studēt maģistratūrā vai studēt maģistrantūrā?
Answer
Pareizi ir: studēt maģistrantūrā.
 
Latviešu valodā vārdiem maģistratūra un maģistrantūra ir atšķirīgas nozīmes. Par maģistratūru tiek dēvēts tiesnešu kopums (dažās valstīs), kā arī vēsturiski – valsts amatu kopums, piemēram, senajā Romā. Savukārt maģistrantūra ir studiju otrais posms, kurā padziļināti apgūst kādu specialitāti  un izstrādā maģistra darbu.
Krietnu laiku abu vārdu lietojumā valdījusi nekonsekvence, kura konstatējama arī vārdnīcās. 2003. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija precizējusi:
maģistrs – maģistrants – maģistrantūra;
doktors – doktorants – doktorantūra.
Linguistic sectors