Kā ar romiešu cipariem apzīmē skaitli 100?
Question
Kā ar romiešu cipariem apzīmē skaitli 100?
Answer
Skaitli 100 apzīmē ar C.

Burts C apzīmējumā ir no latīņu valodas vārda centum ar nozīmi ‘simts’. Jāatceras, ka romiešu ciparus latviešu valodā parasti lieto kārtas skaitļu funkcijā, piemēram:
pirmā pakāpe – 1. pakāpe vai I pakāpe;
desmitais festivāls – 10. festivāls vai X festivāls.