Tīksmīgus Ziemassvētkus! – ko nozīmē vārds tīksmīgs?
Question
Tīksmīgus Ziemassvētkus! – ko nozīmē vārds tīksmīgs?
Answer
Tīksmīgs ir ‘tāds, kas izraisa tīksmi – ļoti patīkamas izjūtas’.
 
Tīksme ir ‘emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas ļoti patīkamas izjūtas, dziļš apmierinājums’. Savukārt ‘tāds, kas izraisa tīksmi; tāds, kurā izpaužas tīksme’ ir tīksms vai tīksmīgs.
Vārds tīksme atvasināts no darbības vārda tikt. Tas ir 19. gadsimta beigu jaunvārds, kas darināts pēc vārda līksme parauga. No tā arī atvasinājumi tīksms, tīksmīgs, tīksmot, tīksmināt(ies).
Sources