20.03.2021. vai 20.03.2021 – kā pareizi pierakstāms astronomiskā pavasara sākuma datums?
Question
20.03.2021. vai 20.03.2021 – kā pareizi pierakstāms astronomiskā pavasara sākuma datums?
Answer
Astronomiskā pavasara iestāšanās datums ir 20.03.2021. punkts liekams aiz katras ciparu grupas.
 
Datuma pierakstā skaitliskā veidā vispirms norāda mēneša dienas kārtas skaitli ar diviem cipariem, tad mēneša kārtas skaitli ar diviem cipariem un tad – gada kārtas skaitli ar četriem cipariem.
Aiz katras ciparu grupas kārtas skaitļiem liek punktu.
Sources