Veselības aprūpes sistēmā iestājies kolapss – kādā nozīmē lietots vārds kolapss?
Question
Veselības aprūpes sistēmā iestājies kolapss – kādā nozīmē lietots vārds kolapss?
Answer
Šajā kontekstā vārds kolapss lietots pārnestā nozīmē – ‘vājums’, reizēm arī ‘sabrukums’ (pēdējā, iespējams, angļu valodas ietekmē).

Vārds kolapss ir gan medicīnas, gan astronomijas termins, un tam piemīt vairākas nozīmes.
‘1. Piepešs sirds un asinsvadu vājums.’
‘2. Ārkārtīga fiziska nespēka stāvoklis.’
‘3. Gaisu saturoša orgāna sienu saplakšana.’
‘4. Katastrofāla (zvaigžņu) saspiešanās sava gravitācijas lauka ietekmē.’

Pārnestā nozīmē kolapss pēdējos gados attiecināts uz medicīnas sistēmu, kura pārslogota pandēmijas dēļ. Medicīnas jomas speciālisti uzsver, ka kolapss ir tikai īslaicīgs vājums.
Savukārt vispārlietojamā leksikā angļu valodas vārds collapse latviešu valodā nozīmē ‘sabrukums’, tāpēc, iespējams, kolapss nereti lietots tieši ar sabrukuma nozīmi.
Sources