Vai nauda par biļetēm tiks atgriezta vai atdota?
Question
Vai nauda par biļetēm tiks atgriezta vai atdota?
Answer
Nauda par biļetēm tiks atdota.

Vārda atgriezt lietojums ar nozīmi ‘atdot’ uzskatāms par nevēlamu semantisku kalku, kas ienācis no krievu valodas. Latviešu valodā labāk teikt atdot, arī atdot atpakaļ.

 
Sources