Kas ir atkala, gāle un ledusgāle?
Question
Kas ir atkala, gāle un ledusgāle?
Answer
Tie ir dažādi apledojuma veidi.
 
Apledojums ir ledus kārta, kas pārklāj kādu virsmu. Vārdnīcās šim vārdam atrodami dažādi sinonīmi, kā apgāle, gāle, ledusgāle, noledojums, atkala utt.
Vārdam atkala ir vairākas nozīmes.
‘1. Plāna ledus kārta, kas izveidojas uz zemes un priekšmetiem, aukstā laikā līstot lietum vai pēc atkušņa uznākot salam.’
Nereti zemes un dažādu ķermeņu virspusē rodas nogulums gludas, caurspīdīgas ledus kārtas veidā, ko galvenokārt novēro vēja pusē. Šo parādību sauc par atkalu jeb apledojumu.
‘// Lietus, kas līst aukstā laikā un veido šādu apledojumu.’
..vējainā rītā, liepām kailos zarus nikni šmīkstinot un saltai atkalai līņājot, uzsēdināja veco Maldavu zirņu maisu vezumā un nošķūtēja uz Jelgavu.
‘2. Laika apstākļi, kad rodas šāds apledojums.’
Spēji uznākusi atkala ceļu padarīja glumu..
 
Gāle, arī ledusgāle, ir plāna ledus kārta, kas veidojas upē vai ezerā, par gāli mēdz dēvēt arī ledus kārtu, kura pārklāj sniegu:
Bet pat pātaga neko nepalīdzēja, ķēve tikai pakrustoja asti un dusmīgi noskurināja ausis, it kā teiktu: vai tad tu neredzi, ka es nevaru ātrāk! Patiešām, viņa nevarēja, Poļu Ceļa gāle bij neredzēti cieta, pakaviem jaunās radzes nodila, reizi pēc reizes viņa klupa, jābaidās, ka neizsit degunu. (A. Upīts)
Vārdam gāle var būt arī poētiska stilistiskā nokrāsa, apzīmējot kādu krauju vai virsotni, kas parasti pārklāta ar sniegu:
Glauž citiem vēji sakarsušās pieres, Un citiem pretī kalnu gāles viz..
 
Apledojumu uz asfalta sarunvalodā mēdz saukt par melno ledu (no angļu black ice). Literārajā valodā šī vārdu savienojuma vietā atkarībā no konteksta būtu ieteicams lietot vārdu apledojums vai atkala.