Ņūfaundlendietis vai ņufaundlends?
Question
Ņūfaundlendietis vai ņufaundlends?
Answer
Pareizi ir ņūfaundlendietis.
Šādu rakstību ir pieņēmusi LZA Terminoloģijas komisija.
Ar pilnu apstiprināto suņu šķirņu nosaukumu sarakstu var iepazīties LZA Terminoloģijas komisijas tīmekļvietnē.