Kā labāk: būtisks plāna komponents vai būtiska plāna komponente?
Question
Kā labāk: būtisks plāna komponents vai būtiska plāna komponente?
Answer
Labāk: būtisks plāna komponents (vai sastāvdaļa, arī daļa vai punkts).
 
Vārdu komponents un komponente nozīmes atšķiras. Komponents ir parādības, priekšmeta, procesa, vielas sastāvdaļa, kāds elements:
asins komponenti;
dažādi datora komponenti;
svarīgs iestudējuma komponents;
skaitļa vārda komponents
.

Komponente ir fizikāla vai matemātiska lieluma sastāvdaļa:
ātruma komponente;
spēka komponente
.