Vai pareizi sacīt: viņš ieraudzīja kaut kur simt cilvēku?
Question
Vai pareizi sacīt: viņš ieraudzīja kaut kur simt cilvēku?
Answer
Pareizi teikt: viņš ieraudzīja aptuveni (vai apmēram) simt cilvēku.
 
Apstākļa vārds kaut kur tiek nevietā lietots ar nozīmi ‘aptuveni, apmēram’:
nevis viņi satikās kaut kur ap 1920. gadu, bet viņi satikās ap 1920. gadu;
nevis kaut kur filmas vidū, bet apmēram filmas vidū;
nevis kaut kur ap trīsdesmit gadu vecumu, bet aptuveni trīsdesmit gadu vecumā.
Sources
  • Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993, 218. lpp.