Vai uzvedumam ir rasts jauns piegājiens vai jauna pieeja?
Question
Vai uzvedumam ir rasts jauns piegājiens vai jauna pieeja?
Answer
Labāk sacīt: uzvedumam ir rasta jauna pieeja.
 
Vārds piegājiens ir kalkēts atvasinājums, kuru lieto divās nozīmēs.
1. ‘Reize, kārta.’
Nevis ar otro piegājienu ir izdevies atrast piemērotu kandidātu, bet labāk otrajā reizē/otrajā mēģinājumā ir izdevies atrast piemērotu kandidātu.
2. ‘Paņēmiens, pieeja.’
Nevis nodarbībās svarīgi rast pareizu piegājienu, bet labāk nodarbībās svarīgi rast pareizu pieeju.
Sources