Mākslinieks allaž meklē veidu kā izpausties – vai teikumā liekams komats pirms ?
Question
Mākslinieks allaž meklē veidu kā izpausties – vai teikumā liekams komats pirms ?
Answer
Mākslinieks allaž meklē veidu, kā izpausties ievada palīgteikumu, tāpēc komats ir jāliek.
 
Teikums Mākslinieks allaž meklē veidu, kā izpausties ir salikts pakārtots teikums, kurā ir virsteikums Mākslinieks allaž meklē veidu un apzīmētāja palīgteikums kā izpausties. Vārds ir apstākļa vārds, kas ievada apzīmētāja palīgteikumu. Valodas praksē interpunkcija teikumos ar nereti sagādā grūtības, jo piemīt dažādas funkcijas, kuras arī noteic pieturzīmju lietojumu.
Sources
  • Nītiņa, D. Salikts teikums. Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 853. lpp.