Questions
Mākslinieks allaž meklē veidu kā izpausties – vai teikumā liekams komats pirms ?
Jānovērtē skolēnu, kuri mācās pamatskolā, valodas prasme – vai teikums izveidots veiksmīgi?
Kā pareizi pārveidot teikumus, kuros apzīmētājs atdalīts no apzīmējamā vārda ar palīgteikumu (teik. „Līdz kādu dienu ar sava uzticamā Smotfa, kura istaba atradās vienā stāvā ar laboranta istabu, starpniecību viņš satika Morellē. Viņš lasa kāda romāna, kuram uz vāka šūpuļtīklā guļ gandrīz kaila sieviete garu cigarešu iemuti lūpās un lasītāja virzienā nevērīgi tēmē mazu revolveri ar perlamutra spalu, anotāciju.”)?
Sources
  • Ikere, Z. Vārda jutoņa lietošanas iespējas. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 27. laidiens. Sast. Ā. Ozola. Rīga : Avots, 1993, 52.–59. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Palīgs latviešu valodas pareizrakstībā. Rīga : Avots, 2000.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002.
  • Laugale, V., Šulce, Dz. Lielo burtu lietojums latviešu valodā: ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un risinājumi. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2012.
  • Porīte, T. Lielie burti mūsdienu latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 1970.
  • Strautiņa, V., Šulce, Dz. Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. Rīga : RaKa, 2009.
  • Īpašvārdu rakstība. Latvijas Republikas Valsts valodas centrs. Rīga : Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998.
  • Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. Latvijas Republikas Valsts valodas centrs. Rīga : Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998.
  • Ahero, A. Angļu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 2006.
  • Bankava, B. Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 2004.