Questions
Jutīgs vai jūtīgs?
Ko nozīmē vārds zūmers?
Vai tikšanās ir norunāta pulksten vai pulkstens desmitos?
Kā pareizi likt komatus, ja vārds vēlams lietots kā iespraudums, piemēram, nopērc rozes, vēlams, sarkanas?  

 
Iecelt vai nozīmēt kādu amatā?