Questions
Vai saiklis un iekļaujas iespraudumā ar ievadītājvārdu it īpaši (teik. „Lietas izskata, ievērojot Līgumu par Eiropas Savienību un it īpaši tā 19. pantu”)?
Ko nozīmē drastisks (teik. „Tik drastiskas izturēšanās pret darba ņēmējiem nav bijis nekad”)?
Ar kādu nozīmi var lietot vārdu derbijs?
Kā liekamas pieturzīmes teikumā Es domāju vai man ēst bietes vai burkānus?
Aizkars vai aizskars?