Questions
Atšķirībā no vai atkarībā no?
Vai tad, ja teikums beidzas ar saīsinājumu, piemēram, utt., nr., ir liekama teikuma beigu pieturzīme?
Harisma vai harizma?
Kāpēc raksta Latvijas Valsts prezidents, bet Latvijas valsts ģerbonis – kad vārds valsts rakstāms ar lielo sākumburtu?  
(1986. - 2005.) vai (1986–2005)?