Questions
Zāliens vai zālājs?
Vai pirmām kārtām un pirmkārt ir sinonīmi?
Kurš datuma pieraksts ir pareizs: 27.02.2019. vai 27.02.2019?
Maģistratūra vai maģistrantūra?
Līgumu lauž vai izbeidz?