Par Latviešu valodas aģentūras konsultācijām

Latviešu valodas aģentūras lingvisti sniedz konsultācijas latviešu valodas jautājumos. Ikviens iedzīvotājs var saņemt konsultācijas:

  • par citvalodu īpašvārdu atveidi latviešu valodā atbilstoši latviešu literārās valodas normām;
  • personvārdu pareizrakstības un identifikācijas jautājumos, ka dažādās valodās rakstītie priekšvārdi attiecas uz vienu un to pašu personu (piem., Ivans krieviski, Johans vāciski un Jānis latviski var būt viena un tā pati persona, kuras personvārda rakstība pielāgota dažādu valodu personvārdu rakstības tradīcijām);
  • pareizrakstības, pareizrunas, gramatikas, leksikas un valodas stila jautājumos.


Latviešu valodas aģentūras lingvisti pieņem Meistaru ielā 10–401, Rīgā, LV-1050.

Darbalaiks: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 8.30 līdz 17.00, pārtraukums no 13.00 līdz 13.30.

Piektdienās apmeklētājus nepieņem.

 

Konsultācijas tiek sniegtas:

  • pa tālruni 67225879, 27890160;
  • pa e-pastu konsultacija@valoda.lv;
  • klātienē.