Kā lokāms uzvārds Opolais?
Jautājums
Kā lokāms uzvārds Opolais?
Atbilde
Uzvārds lokāms tāpat kā citi uzvārdi ar galotni -ais: N. Lielais, Opolais, Ģ. Lielā, Opolā, D. Lielajam, Opolajam...

Uzvārds Opolais ir izplatīts uzvārds no Sīļukalna pagasta. Tā pamatā ir latgaliskajās izloksnēs lietotais sugasvārds opolais ar nozīmi ‘apaļais’. Uzvārdus un ielu nosaukumus, kuru pamatā ir īpašības vārds ar noteikto galotni -ais (vīriešu dzimtē) vai (sieviešu dzimtē), loka pēc noteikto īpašības vārdu locīšanas parauga. Lūk, pilna locīšanas paradigma vīriešu un sieviešu dzimtē.
  Vienskaitlis
Nominatīvs. Kas? Renārs Lielais, Agnis Opolais Māra Lielā, Katrīne Opolā
Ģenitīvs. Kā? Renāra Lielā, Agņa Opolā Māras Lielās, Katrīnes Opolās
Datīvs. Kam? Renāram Lielajam, Agnim Opolajam Mārai Lielajai, Katrīnei Opolajai
Akuzatīvs. Ko? Renāru Lielo, Agni Opolo Māru Lielo, Katrīni Opolo
Instrumentālis. Ar ko? ar Renāru Lielo, ar Agni Opolo ar Māru Lielo, ar Katrīni Opolo
Lokatīvs. Kur? Renārā Lielajā, Agnī Opolajā Mārā Lielajā, Katrīnē Opolajā
Vokatīvs. – Renār Lielais!, Agni Opolais! Māra Lielā!, Katrīne Opolā!
 
  Daudzskaitlis
Nominatīvs. Kas? Renāri Lielie, Agņi Opolie Māras Lielās, Katrīnes Opolās
Ģenitīvs. Kā? Renāru Lielo, Agņu Opolo Māru Lielo, Katrīņu Opolo
Datīvs. Kam? Renāriem Lielajiem, Agņiem Opolajiem Mārām Lielajām, Katrīnēm Opolajām
Akuzatīvs. Ko? Renārus Lielos, Agņus Opolos Māras Lielās, Katrīnes Opolās
Instrumentālis. Ar ko? ar Renāriem Lielajiem, ar Agņiem Opolajiem ar Mārām Lielajām, ar Katrīnēm Opolajām
Lokatīvs. Kur? Renāros Lielajos, Agņos Opolajos Mārās Lielajās, Katrīnēs Opolajās
Vokatīvs. – Renāri Lielie!, Agņi Opolie! Māras Lielās!, Katrīnes Opolās!
Avoti
  • Nītiņa, D. Īpašības vārds (adjektīvs) un adjektīvisks divdabis. Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 391.–392. lpp.
  • Mežs, I., Auns, M., Kovaļevska O., Stafecka, A. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Latgale. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2017, 205. lpp.