Kas ir lekāls (teik. „T kreklus šuj pēc vienādiem lekāliem”)?
Jautājums
Kas ir lekāls (teik. „T kreklus šuj pēc vienādiem lekāliem”)?
Atbilde

Lekāls – 1. ‘lineāls vai šablons liektu līniju zīmēšanai’; 2. tehn. ‘noteiktas konfigurācijas šablons, pēc kā aizzīmē gatavojamās detaļas kontūras vai pārbauda izgatavotās detaļas formu’.

Tātad attiecīgo T kreklu šūšanā tiek izmantots vienāds šablons.

Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 424. lpp.
Lingvistiskās tēmas