Načo vai načos?
Jautājums
Načo vai načos?
Atbilde

Spāņu ātrās uzkodas latviešu valodā saucamas načo.

Spāņu ātrās uzkodas načo (no spāņu nachos) ir mazas un lielas. Mazos načo ‘kukurūzas kraukšķus (čipsus)’ parasti pasniedz ar mērci, lielos – garnē ar sieru, papriku, salātiem u. tml. Forma načos, visticamāk, izplatījusies, tieši pārceļot vārdu no spāņu valodas latviešu valodā. Ja spāņu valodā lietvārds vienskaitlī beidzas ar patskani (nacho), daudzskaitļa formā tam pievieno galotni -s (nachos).

Avoti
  • Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Rozenvalde. Rīga : Nordik, 2004, 324. lpp.