Kā saukt Mūrmuižas iedzīvotājus?
 

 
Jautājums
Kā saukt Mūrmuižas iedzīvotājus?
 

 
Atbilde
Iedzīvotāju nosaukums ir atkarīgs no apdzīvotās vietas atrašanās un izlokšņu tradīcijām.

Tā kā Latvijā ir vairākas Mūrmuižas, Jelgavas un Aizkraukles pusē Mūrmuižas iedzīvotājus sauksim par mūrmuižniekiem, Aizkraukles pusē paralēli arī par mūrniekiem, savukārt Valmieras novadā – par mūrmuiziešiem (arī mūrēniešiem).
Avoti
  • Dambe, V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga : Zinātne, 1990, 106.–107. lpp.