Vai latviešu valodā ir vārds postskripts?
Jautājums
Vai latviešu valodā ir vārds postskripts?
Atbilde

Postskripts (arī P. S.) – ‘papildinājums uzrakstītai un parakstītai vēstulei’. Piemēram, postskriptā autors norādījis.

Lai gan vārdnīcā norādīts, ka minēto papildinājumu lieto vēstulēs, praksē postskripts (arī P. S.) tiek lietots arī rakstos (publikācijās).

Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 594. lpp.
Lingvistiskās tēmas