Vai monētas var nokalt?
Jautājums
Vai monētas var nokalt?
Atbilde
Monētas var nokalt.

Nokalt – 1. ‘kaļot (metālu), izveidot, izgatavot (priekšmetu); izkalt’;
2. ‘kaļot (akmeni u. tml. materiālu), izveidot (priekšmetu, tā daļas); izkalt’.
Kā redzams no vārdnīcas skaidrojuma, tātad monētas var arī nokalt.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 5. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1984, 555. lpp.