Kā pareizi latviešu valodā saukt Ņujorkas Metropolitan operu?
Jautājums
Kā pareizi latviešu valodā saukt Ņujorkas Metropolitan operu?
Atbilde

Rakstot un izrunājot latviešu valodā, korekti būtu teikt Ņujorkas Metropoles opera.

Angļu valodas vārdam metropolitan nozīme ir  ‘galvaspilsētas’, ‘metropoles’, tātad galvaspilsētas jeb metropoles opera. Lai arī vārda izruna ir [ˌmetrə'pɒlıtən], latviešu valodā vārdam metropolitēns ir cita nozīme. Metropolitēns (no fr. Métropolitain), arī metro – ‘pilsētas elektriskais dzelzceļš, kas izbūvēts pazemes tuneļos vai virszemē speciāli izveidotos iecirkņos, vai uz estakādēm’. Praksē rakstos tiek lietots arī slīpraksts The Metropolitan Opera – tādējādi norādot, ka tā ir rakstība angļu valodā. Izrunājot angļu valodā, būtu jāsaglabā arī oriģinālvalodas uzsvars – Ņujorkas Metro’politan opera. Nebūtu ieteicams Metropoles operu dēvēt par Metropolitēna operu – tā patiešām nav dzelzceļa, bet pilsētas opera.

Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 468., 469. lpp.