Kā latviešu valodā rakstīt krievu valodā rakstīto vārdu Ева?
Jautājums
Kā latviešu valodā rakstīt krievu valodā rakstīto vārdu Ева?
Atbilde
Krievu valodā rakstītais vārds Ева latviešu valodā rakstāms Jeva saskaņā ar krievu īpašvārdu atveides noteikumiem (līdzīgi kā Елена – Jeļena, Егор – Jegors).
Avoti
  • Krievu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. Sast. R. Grabis, T. Porīte. Rīga : Zinātne, 1993, 185. lpp.
Lingvistiskās tēmas