(1986. - 2005.) vai (1986–2005)?
Jautājums
(1986. - 2005.) vai (1986–2005)?
Atbilde

Pareizi būtu rakstīt (1986–2005).

Laika intervāla apzīmēšanai izmanto vienotājdomuzīmi, ko raksta bez atstarpēm starp vienojamiem vārdiem vai skaitļiem, tātad – (1986–2005). Punktu pēc gadskaitļa neliek, ja tas minēts iekavās un ir nepārprotams.

Avoti
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 369. lpp.