Rasols vai rosols?
Jautājums
Rasols vai rosols?
Atbilde
Salātu pareizais nosaukums ir rasols (nevis rosols).
Avoti
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 659. lpp.
Lingvistiskās tēmas