Vai latviešu valodā var teikt mazāk plīsīgi trauki?
Jautājums
Vai latviešu valodā var teikt mazāk plīsīgi trauki?
Atbilde
Latviešu valodā var teikt mazāk plīsīgi trauki.
Lai gan vārds plīsīgs nav īpaši izplatīts, ar norādi reti (tātad tiek lietots samērā reti) tas ir atrodams „Latviešu literārās valodas vārdnīcā”.
Plīsīgs – ‘tāds, kas viegli plīst’.
Avoti