Vai pareizi teikt nulltā klase un nulltais līmenis?
Jautājums
Vai pareizi teikt nulltā klase un nulltais līmenis?
Atbilde
Pareizi ir nulles (vai sagatavošanas) klase un nulles līmenis.

Vārdam nulle nav atbilstoša kārtas skaitļa vārda. Viena no vārda nulle nozīmēm ir – ‘sākuma punkts (kādā atskaites sistēmā); sākotnējais stāvoklis, sākuma stadija’.
Vārdu savienojums nulltā klase un nulltais līmenis būtu pieļaujams tikai sarunvalodā, kur leksikas izvēle netiek stingri normēta.