Izpildīt vai aizpildīt veidlapu?
Jautājums
Izpildīt vai aizpildīt veidlapu?
Atbilde
Pareizi ir aizpildīt veidlapu.

Viena no vārda aizpildīt nozīmēm ir ‘ierakstīt veidlapā, ailē’. Vārdam izpildīt ar nozīmi ‘ierakstīt veidlapā, ailē’ ir semantiski samērā attālināta nozīme no vārda pamatnozīmes, tāpēc arī mazāk ieteicams ir lietojums izpildīt veidlapu. Arī „Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatā” norādīts, ka izpildīt var darbus, pasūtījumu, prasības, noteikumus, bet aizpildīt var tukšumus, veidlapu, anketu un deklarāciju.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1972, 95. lpp.
  • Krūmiņa, V., Skujiņa, V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga : Valsts kanceleja, 2002, 67. lpp.