Vai izsauksmes vārdu ak izteicienā ak tu atdala ar komatu?
Jautājums
Vai izsauksmes vārdu ak izteicienā ak tu atdala ar komatu?
Atbilde
Izsauksmes vārdus ak ar komatu šādos izteicienos neatdala.

Ar pieturzīmi atdala visu interjektīvo savienojumu ak tu, ak tu dieniņ, ak (tu) Dievs, ak kungs, ak mūžs, ak tu tētīt, ak tu pagāns, ak tu mīļo dieviņ.
Avoti
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zinātne, 1969, 325. lpp.
Lingvistiskās tēmas