Kā sauc Babītes iedzīvotājus?
Jautājums
Kā sauc Babītes iedzīvotājus?
Atbilde
Babītes iedzīvotāji ir babītieši.
Avoti
  • Dambe, V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga : Zinātne, 1990, 18. lpp.
Lingvistiskās tēmas