Kā sauc Ezeres iedzīvotājus?
Jautājums
Kā sauc Ezeres iedzīvotājus?
Atbilde
Atkarībā no tā, kur atrodas šī apdzīvotā vieta.

Ezerieši dzīvo Ezerē Bauskas novadā.
Ezernieki dzīvo Ezerē Saldus novadā.

 
Avoti
  • Dambe, V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga : Zinātne, 1990, 45. lpp.
Lingvistiskās tēmas