Palielināta apetīte vai paaugstināta apetīte (attiecīgi arī pamazināta/samazināta apetīte vai pazemināta apetīte)?
Jautājums
Palielināta apetīte vai paaugstināta apetīte (attiecīgi arī pamazināta/samazināta apetīte vai pazemināta apetīte)?
Atbilde
Lai gan var lietot abas vārdkopas – gan palielināta (pamazināta, samazināta), gan paaugstināta (pazemināta) apetīte, tomēr ieteicams ir variants palielināta (pamazināta, samazināta) apetīte.

Viena no vārda palielināt nozīmēm „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” ir ‘panākt, ka (kas) skaitliski kļūst lielāks’, savukārt „Latviešu literārās valodas vārdnīcā” norādīta šāda nozīme – ‘panākt, būt par cēloni, ka (psihisks vai fizioloģisks stāvoklis) kļūst intensīvāks, arī izpaužas spēcīgāk’.
Viena no paaugstināt nozīmēm – ‘palielināt (piemēram, kā skaitlisko vērtību)’. Vārda pamazināt nozīme – ‘padarīt (ko) mazāku; samazināt’.
Viena no vārda samazināt nozīmēm – ‘panākt, būt par cēloni, ka (kam), piemēram, skaits, daudzums, kļūst, parasti ievērojami, mazāks’.
Viena no vārda pazemināt nozīmēm – ‘panākt, ka (kas) samazinās; padarīt (ko) zemāku, mazāku’. Piemēram, pazemināt inflāciju, pazemināt cenu vairākām precēm, pazemināt prasības. Lai gan teorētiski var lietot abas divdabja formas, ieteicamāka ir vārdkopa palielināta (pamazināta, samazināta) apetīte, jo tā var būt gan liela, gan maza. Parasti par apetīti gan sakām – vai nu tā ir, vai tās nav.